Thema Coronavirus VBK

Coronavirus: Arbeid

Het coronavirus heeft een enorme impact. Niet alleen vanwege de vele arbeidsrechtelijke vraagstukken die onmiddellijk aandacht behoeven, maar ook omdat de continuïteit van de organisatie direct in gevaar komt wanneer de omzet wegvalt en de loonkosten doorlopen. Veel werkgevers hebben een onmiddellijke zorg over de continuïteit van de organisatie. Daarnaast werkt een groot deel van de medewerkers nu thuis, terwijl zij niet steeds beschikbaar kunnen zijn voor het werk. Wij adviseren in dat speelveld, waarbij we steeds handelen vanuit het besef dat u niet alleen zorgen heeft over de gezondheid van uw medewerkers, maar ook over het voortbestaan van de organisatie. In het bijzonder gaat het nu om loonkostensubsidie, reorganisatie en arbeidsvoorwaarden.

In onze Q&A, diverse publicaties en digitale media, bespreken wij de onderwerpen waarover wij het meest bevraagd zijn. Wij zullen de Q&A, op basis van de laatste ontwikkelingen, continu actualiseren en uitbreiden waar nodig.

Praktische tips

  • Zorg voor een zo veilig mogelijke werkomgeving en voor strikte naleving van de regels van het RIVM
  • Bereid zo nodig nu alvast een NOW (compensatie loonkosten) aanvraag voor aan de hand van uw omzetcijfers en omzetverwachtingen
  • Bedenk of een reorganisatie noodzakelijk is
  • Overweeg of u snel kunt afschalen als het gaat om sourcing van personeel (uitzendbureaus, detachering, brokers/zzp)
  • Denk na over het al dan niet verlengen van tijdelijke contracten
  • Bepaal positie rondom diverse verlof- en loondoorbetalingsvraagstukken
  • Betracht goed werkgeverschap naar uw werknemers: communiceer duidelijk, houd contact met de OR en vind met elkaar creatieve oplossingen
  • Volg onze Legal Updates voor betrouwbare inzichten in de laatste ontwikkelingen