Thema Coronavirus VBK

Coronavirus: Aanbestedingsrecht

Door de maatregelen om de coronacrisis onder controle te krijgen kunnen in lopende en toekomstige aanbestedingsprocedures diverse vragen en juridische dilemma’s opkomen. In geval van een lopende aanbesteding is het bijvoorbeeld de vraag of de omschreven opdracht nog wel reëel is, wordt niet het onmogelijke van de inschrijvers gevraagd? Toekomstige aanbestedingen worden misschien uitgesteld,
al is het maar omdat de aanbestedende dienst andere prioriteiten heeft, maar wat betekent dat dan voor de huidige, lopende opdracht? Voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers en contractspartners van overheden kunnen uiteenlopende vragen rijzen.

Praktische tips voor overheden (aanbestedende diensten)

  • Pas waar nodig de opdracht c.q. het conceptcontract aan (vraag niet het onmogelijke van de inschrijvers)
  • Beoordeel of de wijziging(en) leiden tot een wezenlijke wijziging (dan zou eventueel de opdracht opnieuw aangekondigd moeten worden)
  • In geval van een gewenste verlenging van het contract, beoordeel of het contract nog verlengd kán worden
  • Is het verlengde contract nog wel passend, of moet daarin een wijziging doorgevoerd worden?
  • Beoordeel of de wijziging in het lopende contract een wezenlijke wijziging zal zijn (zo ja, dan ontstaat alsnog een nieuwe aanbestedingsplicht)

Praktische tips voor bedrijven (inschrijvers)

  • Gebruik de inlichtingenronde van de aanbestedingsprocedure: vraagt de aanbestedende dienst niet het onmogelijke in deze tijden?
  • Bedenk dat straks na gunning het maar zeer de vraag is of de coronacrisis overmacht oplevert of een beroep op onvoorziene omstandigheden rechtvaardigt
  • Als de aanbestedende dienst een lopend contract wil aanpassen of verlengen; beoordeel zorgvuldig of je aan dat verzoek kunt voldoen
  • Durf een discussie op te werpen
  • Praten staat vrij

Actuele vragen aanbestedingsrecht

Heeft u een vraag over aanbestedingsrecht in de coronacrisis? Neem dat contact op met een van onderstaande specialisten. Voor actuele vragen over wijzigingen in een lopend contract, verwijzen wij u graag naar de pagina Coronavirus: Commerciële contracten & Litigation.