Wouter van der Boon Advocaat Arbeid & Pensioen VBK
Wouter van der Boon Advocaat Arbeid & Pensioen VBK
Wouter van der Boon
Advocaat Arbeid & Pensioen

Wouter van der Boon

Advocaat Arbeid & Pensioen

Wouter van der Boon is sinds 2009 als advocaat werkzaam bij van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Arbeid & Pensioen. De expertise van Wouter is: de sectoren Retail en Logistiek.  

Wat Wouter onderscheidt als advocaat is dat hij een praktische en oplossingsgerichte aanpak heeft.

Wouter adviseert en procedeert regelmatig over procedures rond ontslag (op staande voet), medezeggenschap en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast wordt hij vaak betrokken bij reorganisaties en overnames.

Wouter levert graag een bijdrage aan vakinhoudelijke ontwikkeling en zijn betrokkenheid bij zijn cliënten uit zich daarom niet alleen in zijn advieswerkzaamheden, maar ook in het veelvuldig verzorgen van cursussen en workshops voor cliënten.

Specialismen

  • Reorganisatie
  • Medezeggenschap
  • Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
  • Disfunctioneren en ontslag
  • Ontslag op staande voet
  • Ziekte en re-integratie
  • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
  • Grensoverschrijdende arbeid

Meer over Wouter van der Boon

Wouter heeft de specialisatieopleiding Arbeidsrecht van de Grotius Academie in 2014 met goed gevolg afgelegd. Wouter behaalde in 2008 zijn master Privaatrecht aan de Universiteit van Utrecht.

Wouter is bovendien gastdocent arbeidsrecht aan de Hogeschool van Utrecht. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland (VAAMN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA).

Verder is Wouter bestuurslid geweest van de Jonge Balie Midden-Nederland, de vereniging voor jonge advocaten in het arrondissement Midden-Nederland.