×

Willemijn Oudenaarden

Advocaat

“How people treat you is their karma, how you react is yours”

Home  »  Specialisten  »  Willemijn Oudenaarden

Advocaat

Willemijn Oudenaarden is sinds 2007 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Aanbestedingsrecht en Bestuursrecht. Willemijn is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, subsidie, bekostiging en algemeen bestuursrecht.

Willemijn heeft in 2007 haar studie rechten aan de Universiteit Utrecht cum laude afgerond. In 2014 heeft Willemijn de GROTIUS specialisatieopleiding Nederlands en Europees Aanbestedingsrecht cum laude afgerond.

Wat Willemijn onderscheidt als advocaat is dat zij samen met haar cliënt zoekt naar de beste oplossing, met oog voor relaties en zonder ‘het juridische’ als doel op zich te zien.

Werkzaamheden

Willemijn adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:

  • aanbestedingsrecht
  • onderwijsrecht en onderwijs gerelateerde zaken
  • subsidie en bekostiging
  • algemeen bestuursrecht
  • Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Willemijn levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van haar relaties. Zij treedt regelmatig op als spreker bij de IURA ACTUA aanbestedingsrecht en de IURA ACTUA overheid en geeft regelmatig inhouse workshops op locatie.

Overig

Willemijn is lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA), de Nederlandse Vereniging voor onderwijsrecht in theorie en praktijk (NVOR) en is als annotator verbonden aan het tijdschrift JAAN.

Sectorteam: Onderwijs, Zorg, Overheid

Recente dienstverlening

  • Begeleiding gemeente in discussie met accountant over rechtmatigheid van uitgaven / aanbestedingen
  • Advisering bij opstellen nieuw aanbestedings- en inkoopbeleid
  • Advisering van universiteit over bekostiging van opleidingen