Sebastiaan Garvelink
Advocaat Zorg & Sociaal domein en Bestuursrecht

Sebastiaan Garvelink

Advocaat Zorg & Sociaal domein en Bestuursrecht

Sebastiaan Garvelink is sinds 2019 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Bestuursrecht en Zorg & Sociaal Domein.

Sebastiaan is sinds 2012 actief in de advocatuur, waarbij hij zich vanaf het begin heeft toegelegd op de zorg en het gezondheidsrecht.

De expertise van Sebastiaan is wet- en regelgeving in de zorg. Hij richt zich op het bijstaan en adviseren van zorginstellingen en zorgprofessionals in de cure, de care en het sociale domein.

Wat Sebastiaan onderscheidt als advocaat is zijn vermogen complexe problematiek snel te doorgronden en te vertalen in een doelgerichte aanpak.

Sebastiaan levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van zijn relaties en treedt regelmatig op als (gast)docent in het academisch en postacademisch onderwijs.

Specialismen

  • Bestuurlijk gezondheidsrecht
  • Tariefregulering
  • Beschikbaarheidbijdragen en zorgspecifieke subsidies
  • Handhaving en toezicht
  • Kwaliteitsregulering
  • Zorgcontractering (inkoop en verkoop)
  • Samenwerking tussen zorgaanbieders en ketenzorg
  • Patiëntenrechten en kwaliteitsregulering
  • Vraagstukken in de driehoek cliënt, zorgaanbieder en vertegenwoordiger in de langdurige zorg

Meer over Sebastiaan Garvelink

Sebastiaan studeerde rechten en filosofie in Leiden en Berlijn.

Sebastiaan is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.