×

Remko Vos

Advocaat

“Ik buig complexe juridische vraagstukken graag om tot een praktisch advies voor mijn cliënt.”

Home  »  Specialists  »  Remko Vos

Advocaat

Remko Vos is sinds 2015 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Bestuursrecht en Omgevingsrecht.

Remko volgde de Master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht en heeft deze in 2015 cum laude afgerond.

Wat Remko onderscheidt als advocaat is dat hij affiniteit heeft met de overheid en ervan houdt om ingewikkelde juridische vragen tot op de bodem te doorgronden. De vertaalslag naar een praktisch advies voor zijn cliënten staat daarbij altijd voorop.

Remko is in het bijzonder thuis op het brede terrein van het omgevingsrecht.

Werkzaamheden

Remko adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:

  • Ruimtelijke ordening
  • Bestuursrechtelijke schadevergoedingen (nadeelcompensatie en planschade)
  • Omgevingsrecht
  • Gedoogplichten
  • Milieu

Overheden, bedrijven en particulieren kunnen bij Remko terecht voor (praktische) adviezen en het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.

Overig

Remko is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (JOJ), de Vereniging Voor OnteigeningsRecht (VvOR), de Vereniging Jonge Balie en medewerker van diverse onafhankelijke schadeadviescommissies, zoals Ruimte voor de Rivier, wegverbredingen A2 en A12, uitbreidingen luchthaven Schiphol, Eindhoven Airport en Lelystad Airport.

Sectorteam: Overheid

Recente dienstverlening

  • Procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak tegen het ten onrechte wegbestemmen van een groothandel in oud papier
  • Advisering gemeente over maatwerkvoorschriften ten behoeve van windmolens
  • Ondersteunen hogeschool bij omgevings-vergunningaanvraag voor nieuwe huisvesting