Micky Peters
Advocaat Banking & Finance

Micky Peters

Advocaat Banking & Finance

Micky Peters is sinds oktober 2020 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Banking & Finance. Micky is gespecialiseerd in het financieel recht en (internationale) financieringen en zekerheden. 

Op het gebied van financieel recht adviseert Micky cliënten voornamelijk over naleving van financieel toezichtrechtelijke verplichtingen. Denk hierbij aan advies over compliance bij het in de markt zetten van financiële producten, toepassingsvraagstukken en (bijzondere) zorgplichten. 

Op het gebied van financiering en zekerheden houdt Micky zich onder meer bezig met het begeleiden van financiële transacties en het opstellen en uitonderhandelen van financieringsdocumentatie. 

Tot de cliënten van Micky behoren onder andere binnen- en buitenlandse banken, verzekeraars, betaalinstellingen en financiële dienstverleners. Micky adviseert ook ondernemingen die niet onder toezicht staan. Denk bijvoorbeeld ondernemingen in de lease-, vastgoed- en telecomsector.  

Wat Micky onderscheid als advocaat is dat zij praktijkgerichte adviezen geeft. Door haar kennis in zowel het financieel recht als de financieringswereld kan Micky een vraagstuk van meerdere kanten belichten.

Specialismen

  • Financiële toezichtwetgeving (Wft en Europese regelgeving zoals CCD, AIFMD en IDD);
  • Anti-witwasregelgeving (Wwft en Sanctiewet)
  • Zorgplichtvraagstukken bij financiële instellingen
  • Toepassingsvraagstukken bij ondernemingen die het financiële recht raken (o.a. lease en telecom)
  • Het opstellen en uitonderhandelen van kredietovereenkomsten (o.a. in de duurzaamheidssector)
  • Het opstellen en uitonderhandelen van diverse zekerheidsdocumenten (pand- en hypotheekrechten, borgtochten, garanties etc.)
  • Het adviseren over een breed scala aan financieringskwesties en daarmee samenhangende vraagstukken
  • Het adviseren over het uitwinnen van zekerheden of het voorkomen daarvan 

Meer over Micky Peters

Micky volgde haar rechtenopleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2019 rondde zij de Master Ondernemingsrecht cum laude af.

Micky was eerder als juridisch medewerker werkzaam bij Van Benthem & Keulen.

Micky is lid van de Vereniging Jonge Balie Midden-Nederland.