×

Mathilde van Velzen-de Boer

Advocaat
Home  »  Specialisten  »  Mathilde van Velzen-de Boer

Advocaat

Mathilde van Velzen-de Boer is sinds maart 2019 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Bestuursrecht en Omgevingsrecht.

Mathilde is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Zij procedeert en adviseert over uiteenlopende omgevingsrechtelijke onderwerpen, zoals het natuurbeschermingsrecht, ruimtelijke ordening, vergunning- en handhavingskwesties en milieukwaliteitseisen als geur en geluid. Hierbij treedt Mathilde op voor overheden, het bedrijfsleven en particulieren.

Wat Mathilde kenmerkt als advocaat is haar vermogen om complexe dossiers snel te doorgronden en haar persoonlijke aanpak. Zij is toegewijd en heeft oog voor alle betrokken belangen.

Mathilde studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht, waar zij haar master staats- en bestuursrecht cum laude afrondde. Na haar studie was zij vier jaar werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken.

Mathilde heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

 • Omgevingsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Werkzaamheden

Mathilde adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:

 • Omgevingsrecht
 • Milieurecht
 • Natuurbeschermingsrecht
 • Bestuursrecht
 • Toezicht en handhaving
 • Luchtvaartrecht

Overig

Mathilde is lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR), de Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA) en de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR).

Recente dienstverlening

 • Procedures over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 • Advisering provincie over herziening beleidsregels over geur
 • Procedures over populatiebeheer edelherten en ganzen
 • Beroepsprocedures over bestemmingsplannen
 • Advisering gemeente over vergunningverleningstraject voor een windmolenpark
 • Betrokken bij de realisatie van een woontoren in Utrecht