×

Martin Brink

Advocaat | Mediator

“Ik adviseer mijn cliënten vanuit een gedegen kennis van de markt waarin zij zich bewegen.”

Home  »  Specialisten  »  Martin Brink

Advocaat | Mediator

Martin Brink is sinds 1975 advocaat en is momenteel werkzaam als advocaat in de praktijkgroep Corporate / M&A. Martin is gespecialiseerd in corporate litigation, fusies en overnames en vennootschapsrecht. In het bijzonder heeft Martin zich toegelegd op de diverse vormen van ADR, waaronder mediation.

Martin volgde de opleiding Rechten aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in november 2018 aan de Universiteit Maastricht over het onderwerp “Due Dilligence”.

Werkzaamheden

Martin adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:

  • Overnames
  • Samenwerkingsvormen (strategische allianties)
  • Beschermingsconstructies
  • De invulling van het bestuur van ondernemingen en de wijze waarop dit bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid.
  • Medezeggenschapsaangelegenheden

Tot het werkterrein van Martin behoren ook vragen over bestuurdersaansprakelijkheid en governance binnen rechtspersonen, zoals de onderlinge verhoudingen tussen organen van de rechtspersoon, de bescherming van minderheidsaandeelhouders en belangenverstrengeling. In het bijzonder is Martin thuis in geschillen tussen aandeelhouders en geschillen tussen organen van rechtspersonen, het enquêterecht, uitkoopprocedures en de geschillenregeling van Boek 2 BW.

Met een zekere regelmaat is Martin bindend adviseur, arbiter of mediator (lid Nederlands Arbitrage Instituut en als mediator geaccrediteerd door het Nederlands Mediation Instituut, het International Mediation Institute en het Centre for Effective Dispute Resolution te Londen). Hij begeleidt onder meer arbeidsgeschillen, handelsgeschillen, geschillen over de waardering van aandelen, nakoming van garanties en over de beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten. Ook heeft Martin regelmatig als mediator opgetreden bij vraagstukken van medezeggenschap.

Overig

Martin is raadsheer-plaatsvervanger in Den Haag. Martin doceert aan de Grotius Academie over het onderwerp enquêterecht, is vaste annotator van het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (“JOR”) en was auteur van de rubriek “Uit de OK” in FD Strategie.

Martin heeft meerdere commissariaten en bestuursfuncties bekleed en heeft daarom inzicht in en affiniteit met organisaties en bedrijfsmatige processen. Hij is mede-oprichter en oud-bestuurslid van de Foreign Bankers’ Association in the Netherlands en lid van de juridische adviescommissie van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland. Daarnaast is Martin lid van de Adviescommissie Mediation van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Martin is voorzitter van een tweetal executive committees (Kikkoman Foods Europe B.V. en Collewijn groep B.V.).

In de vooraanstaande publicatie Who’s Who Legal is Martin verkozen tot ‘leader in the field of mediation’ als enige Nederlander in de rubriek ‘Most Highly Regarded Individuals’.

Recente dienstverlening Corporate / M&A

  • Begeleiding verkoop Energy Resources Holding (50% belang in kerncentrale Borssele) aan Delta en RWE
  • Begeleiding Essent N.V. bij splitsing in netwerkbedrijf (Enexis) en commercieel bedrijf (Essent)
  • Begeleiding van Vebego bij diverse acquisities