×

Martijn van Steensel

Kandidaat-notaris | Partner

“Vanuit passie en enthousiasme voor het vak zoek ik voor mijn cliënten naar de juiste balans tussen juridische gedegenheid en pragmatisme.”

Home  »  Specialisten  »  Martijn van Steensel

Kandidaat-notaris | Partner

Martijn van Steensel is sinds februari 2018 als kandidaat-notaris en vanaf januari 2019 ook als partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen in het Notariaat.

Martijn volgde de opleidingen Nederlands Recht, Notarieel en Fiscaal Recht.

Martijn heeft een bijzondere interesse voor de stichting in al haar verschijningsvormen. Hierdoor bestaat een belangrijk deel van zijn praktijk uit advisering omtrent en vormgeving van stichtingen, in het bijzonder in het kader van certificering van familievermogen. Dit is ook een onderwerp waar hij met veel enthousiasme regelmatig over publiceert en doceert.

Martijn heeft bovendien een ruime ervaring in het notariaat voor middelgrote en grote ondernemingen.

Martijn is in 2008 begonnen als kandidaat-notaris bij Loyens & Loeff te Rotterdam. Zijn werkzaamheden waren aanvankelijk gericht op het grensvlak van het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht, maar vanaf 2010 heeft hij zich toegelegd op het ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord.

Werkzaamheden

Martijn adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:

  • Begeleiding van zowel nationale als internationale ondernemingen, variërend van start-ups tot beursgenoteerde multinationals, bij transacties, (grensoverschrijdende) herstructureringen en de dagelijkse gang van zaken
  • Notariële begeleiding van coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en (complexe) verenigingen, met name bij herstructureringen en governance-vraagstukken

Martijn geeft geregeld en met veel plezier gastcolleges aan de Universiteit Utrecht.

Overig

Martijn is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en bestuurslid van Stichting administratiekantoor Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel. In het kader van maatschappelijke betrokkenheid is hij voorts bestuurslid van Stichting Nina Foundation, een stichting die beoogt financiële steun te verlenen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het Angelman Syndroom.

Sectorteam: Energie

Recente dienstverlening

  • Notariële begeleiding van de verkoop van een meerderheidsbelang in een zonne-energiebedrijf
  • Advisering omtrent samenwerking tussen medisch specialisten
  • Advisering omtrent governance binnen een grote verzekeringsmaat­schappij