×

Hans van Noort

Advocaat | Partner

“De oplossing van het vraagstuk kan pas optimaal zijn als je de context snapt waarin de cliënt zich beweegt.”

Home  »  Specialisten  »  Hans van Noort

Advocaat | Partner

Hans van Noort is sinds 1987 als advocaat en sinds 2000 als partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Commercieel Vastgoed en Huurrecht. Hans is gespecialiseerd in vastgoed, koop/verkoop, huur en overheid. Hans geeft leiding aan de praktijkgroep Commercieel Vastgoed en de praktijkgroep Huurrecht.

Wat Hans onderscheidt als advocaat is zijn instelling dat de oplossing van het vraagstuk pas optimaal kan zijn na verdieping in de context waarin de cliënt zich beweegt.

Hans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Huurrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

Werkzaamheden

Hans adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:

  • De ontwikkeling (inclusief aan- en verkoop en (ver)huur) van kantoor-, industriële en logistieke vestigingslocaties voor retail, ouderenhuisvesting en (intramuraal en extramuraal) zorgvastgoed
  • De niet-bestuursrechtelijke overheidspraktijk
  • Het inzetten van het civiele recht met ketenpartners (openbaar ministerie, politie en andere overheden)

Hans levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van zijn relaties door op te treden als spreker bij de IURA ACTUA en het geven van inhouse workshops op locatie.

Overig

Hans is lid van de Vereniging Huurrechtadvocaten en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.

Recente dienstverlening

  • Onderhandelen over en het maken van contracten voor de realisering van een smart service campus waarin belegger, provincie, universiteit en private partijen samenwerken;
  • Adviseren, begeleiden, en procederen voor woningcorporaties die zorgvastgoed verhuren aan zorginstellingen met name op het punt van de consequenties die de wijzigingen in de bekostiging hebben;
  • Adviseren (en zo nodig) procederen op het gebied van aan-/verkoop en/of aan-/verhuur van vestigingslocaties voor diverse grote retailbedrijven en industriële ondernemingen;