×

Gert Jan Boeve

Advocaat

“Na grondig onderzoek werk ik met de benodigde creativiteit en oog voor de (werkelijke) belangen van de klant toe naar een werkbaar en duurzaam advies.”

Home  »  Specialisten  »  Gert Jan Boeve

Advocaat

Gert Jan Boeve is sinds 2014 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Commercial Contracting & Dispute Resolution. Gert Jan is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, burgerlijk procesrecht, contractenrecht, geschillenbeslechting, onderwijsrecht en verbintenissenrecht.

Gert Jan behaalde zijn master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn studie heeft Gert Jan deelgenomen aan het (enige erkende) honoursprogramma Utrecht Law College en het plusprogramma Excellent Master Tracé. In 2015 won Gert Jan de Plaatselijke Pleitwedstrijden (Midden-Nederland) voor advocaten.

Wat Gert Jan onderscheidt als advocaat is dat hij gespecialiseerd is in het adviseren en procederen op het gebied van het algemeen verbintenissenrecht, meer in het bijzonder het contractenrecht en het daaraan gerelateerde aansprakelijkheidsrecht, en het (internationaal) beslag- en executierecht.

Met ingang van augustus 2017 is Gert Jan aangesteld als buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden. In zijn onderzoek verdiept hij zich in het verbintenissenrecht, toegespitst op het thema opschortingsrechten (in zowel contractuele als buitencontractuele context).

Gert Jan staat cliënten bij uit onder meer de automotive, de bouw, de facilitaire dienstverlening, de financiële sector, ICT, de luchtvaart, het onderwijs, railinfrastructuur, retail en de zorg.

Gert Jan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

 • Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Werkzaamheden

Gert Jan adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:

 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Burgerlijk procesrecht
 • Contractenrecht
 • Geschillenbeslechting
 • Onderwijsrecht
 • Verbintenissenrecht

Gert Jan levert graag een bijdrage aan vakinhoudelijke ontwikkeling, onder meer door voor juridisch professionals nascholing te verzorgen. Gert Jan geeft lezingen over onder meer het contractenrecht, onder andere tijdens de IURA ACTUA, module Contractenrecht.

Overig

Met regelmaat schrijft Gert Jan bijdragen in de vakliteratuur.

Vanaf mei 2015 was Gert Jan gedurende twee jaren bestuurslid van de Stichting Jonge Balie Nederland (‘SJBN’): eerst als penningmeester, later als secretaris. De SJBN behartigt op landelijk en regionaal niveau de belangen van advocaten met maximaal 6 jaren werkervaring.

Gert Jan is lid van de Nederlandse Juristenvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht en de kascommissie van de SJBN.

Recente dienstverlening

 • Advisering over (meerjaren)overeen­­komsten, o.a. sponsorcontract met internationale sportbond en dienstverlenings­­contract in de schoonmaaksector
 • Bijstaan van zowel (multi)nationale ondernemingen als particulieren in verbintenisrechte­­lijke geschillen, o.a. over productaansprakelijk­­­­heid, nakoming samenwerkingsovereen­­komst en contractenrecht gerelateerd aansprakelijkheids­­recht
 • Detachering bij een betaaldienstverlener
 • Incassoprocedures (zowel als eiser als verweerder)