Gert Jan Boeve Advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution VBK
Gert Jan Boeve Advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution VBK
Gert Jan Boeve
Advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution

Gert Jan Boeve

Advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution

Gert Jan Boeve is sinds 2014 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Commercial Contracting & Dispute Resolution. Gert Jan is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, burgerlijk procesrecht, contractenrecht, geschillenbeslechting, onderwijsrecht en verbintenissenrecht.

Wat Gert Jan onderscheidt als advocaat is dat hij gespecialiseerd is in het adviseren en procederen op het gebied van het algemeen verbintenissenrecht, meer in het bijzonder het contractenrecht en het daaraan gerelateerde aansprakelijkheidsrecht, en het (internationaal) beslag- en executierecht.

Met ingang van augustus 2017 is Gert Jan aangesteld als buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden. In zijn onderzoek verdiept hij zich in het verbintenissenrecht, toegespitst op het thema opschortingsrechten (in zowel contractuele als buitencontractuele context). 

Gert Jan staat cliënten bij uit onder meer de automotive, de bouw, de facilitaire dienstverlening, de financiële sector, ICT, de luchtvaart, het onderwijs, railinfrastructuur, retail en de zorg.

Gert Jan levert graag een bijdrage aan vakinhoudelijke ontwikkeling, onder meer door voor juridisch professionals nascholing te verzorgen. Gert Jan geeft lezingen over onder meer het contractenrecht, onder andere tijdens de iura actua, module Contractenrecht.

Specialismen

  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Burgerlijk procesrecht
  • Contractenrecht
  • Geschillenbeslechting
  • Onderwijsrecht
  • Verbintenissenrecht

Meer over Gert Jan Boeve

Gert Jan behaalde zijn master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn studie heeft Gert Jan deelgenomen aan het (enige erkende) honoursprogramma Utrecht Law College en het plusprogramma Excellent Master Tracé.

Met regelmaat schrijft Gert Jan bijdragen in de vakliteratuur.

Vanaf mei 2015 was Gert Jan gedurende twee jaren bestuurslid van de Stichting Jonge Balie Nederland (‘SJBN’): eerst als penningmeester, later als secretaris. De SJBN behartigt op landelijk en regionaal niveau de belangen van advocaten met maximaal 6 jaren werkervaring.

Gert Jan is lid van de Nederlandse Juristenvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht en de kascommissie van de SJBN.