×

Christian Huiskes

Advocaat | Partner
Home  »  Specialisten  »  Christian Huiskes

Advocaat | Partner

Christian Huiskes is sinds januari 2019 als advocaat en partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen binnen de praktijkgroep Corporate / M&A. De expertise van Christian is corporate litigation (adviseren en procederen in ondernemingsrechtelijke geschillen).

Christian studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie is Christian in 1993 aan de Tilburg University gepromoveerd op het onderwerp: de Europese vennootschap.

Christian heeft ruime (proces)ervaring waar het gaat om onder meer overnamegeschillen, conflicten over afgebroken onderhandelingen, conflicten tussen aandeelhouders onderling of tussen aandeelhouders en bestuurders/commissarissen, ruzies binnen personenvennootschappen en bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast staat Christian op de lijst van zogenoemde ‘OK-functionarissen’ en kan door de Ondernemingskamer in enquêteprocedures worden benoemd als onderzoeker, bestuurder of beheerder van aandelen.

Werkzaamheden

De corporate litigation praktijk van Christian betreft onder meer:

 • Adviseren/uitzetten van strategieën in (dreigende) conflicten en lopende procedures
 • Voeren van schikkingsonderhandelingen
 • Treffen/formuleren van minnelijke regelingen
 • Verzoekschriftprocedures, waaronder enquêteprocedures
 • Dagvaardingsprocedures, waaronder kort gedingen
 • Procedures in het kader van wettelijke, statutaire of contractuele geschillenregelingen
 • Aantasting besluitvorming
 • Ontslag/aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen
 • Ruziesplitsingen
 • Uitkoopprocedures
 • (Internationale) Arbitrageprocedures

Christian is als docent verbonden aan de TIAS School for Business and Society, waarbij hij in het kader van de Master Business Valuation ten behoeve van de SRA (Samenwerkingsverband Registeraccountants) onderwijs geeft over juridische aspecten in het fusie- en overnametraject.

Overig

Christian is lid van de Vereniging Corporate Litigation, de ‘Vereeniging Handelsrecht’ en de Vereniging Jaarrekeningenrecht. Ook is Christian lid van de kascommissie van de Nederlandse Juristenvereniging en lid van de Raad van Toezicht van Stichting KONOT. Daarnaast is hij medeauteur van de wettekstenbundel SDU Commentaar Ondernemingsrecht.

Expertise: Corporate / M&A