×

Birgit Besseler

Advocaat

“Mijn brede interesse maakt dat ik verder kijk dan het recht alleen.”

Home  »  Specialists  »  Birgit Besseler

Advocaat

Birgit Besseler is sinds juli 2013 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen EU & Competition en Corporate/M&A. De expertises van Birgit zijn: mededinging, staatsteun, vennootschapsrecht, corporate litigation, fusies & overnames.

Birgit behaalde haar Bachelor Rechtsgeleerdheid aan het Utrecht Law College (ULC). Ze heeft in het kader van een uitwisselingsprogramma aan de Australian National University (ANU) gestudeerd. In 2012 heeft Birgit haar Master Recht en Onderneming aan de Universiteit Utrecht afgerond, met het traject Markt en Toezicht. Birgit heeft tijdens en na haar studie diverse stages en werkstudentschappen gelopen, onder meer bij een kenniscentrum voor Europees recht en Nyenrode Business Universiteit.

Met ingang van september 2017 volgt Birgit de specialisatieopleiding EU Competition Law aan King’s College te Londen.

Werkzaamheden

Birgit adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden van

EU & Competition:

 • Advies over mededingingsrechtelijke vraagstukken in allerlei sectoren, zoals potentiële overtredingen van het kartelverbod en misbruik van machtspositie
 • Adviseren en contracteren in het kader van exclusieve en selectieve distributieovereenkomsten (zowel producent als distributeur), franchise, agentuur en online verkoop
 • Concentratiemeldingen bij de ACM en de NZa, onder meer in de zorg en automotive industrie
 • Advisering over staatssteun en de Wet Markt & Overheid aan diverse gemeenten, provincies en marktpartijen, recentelijk in het kader van een groot O&O&I project, subsidiëring van duurzame energieprojecten en grondtransacties
 • Het vormgeven van compliance programma’s en het geven van op maat gemaakte compliance trainingen voor diverse ondernemingen
 • Begeleiding bij dawn raids door onder meer de ACM
 • Advies inzake de toelaatbaarheid van nevenrestricties bij concentraties

en op het gebied van Corporate / M&A:

 • Advies over uiteenlopende vennootschapsrechtelijke vraagstukken
 • Arbitrage en waardering aandelen in de IT-branche
 • Aandeelhoudersgeschillen, waaronder een procedure (tot en met hoger beroep) over de schending van een relatiebeding
 • Enquȇteprocedure in de IT-branche
 • Begeleiding en advies bij schorsing en/of ontslag leden van verschillende verenigingen
 • Coördineren en uitvoeren van due diligence onderzoeken, onder meer in de schoonmaakbranche
 • Opstellen van transactiedocumentatie onder meer bij een overname in de automotive branche


Birgit levert een bijdrage aan vakinhoudelijke ontwikkeling en geeft bijvoorbeeld compliance en dawn raid trainingen bij haar cliënten. Daarnaast is Birgit vaste spreker op de IURA ACTUA Mededingingsrecht en incidenteel spreker op de IURA ACTUA Zorg.

Recente dienstverlening EU & Competition

 • Advies over mededingingsrechte­­lijke vraagstukken in allerlei sectoren, zoals potentiële overtredingen van het kartelverbod en misbruik van machtspositie
 • Adviseren en contracteren in het kader van exclusieve en selectieve distributieovereen­­komsten (zowel producent als distributeur), franchise, agentuur en online verkoop

Recente dienstverlening Corporate / M&A

 • Advies over uiteenlopende vennootschapsrechte­­lijke vraagstukken
 • Arbitrage en waardeling aandelen in de IT-branche