×

Birgit Besseler

Advocaat

“Mijn brede interesse maakt dat ik verder kijk dan het recht alleen.”

Home  »  Specialisten  »  Birgit Besseler

Advocaat

Birgit Besseler is sinds juli 2013 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen EU & Competition en Corporate / M&A. De expertises van Birgit zijn: mededingingsrecht, staatssteun, de Wet Markt & Overheid, vennootschapsrecht, fusies & overnames en corporate litigation.

Birgit behaalde haar Bachelor Rechtsgeleerdheid aan het Utrecht Law College (ULC). Ze heeft in het kader van een uitwisselingsprogramma aan de Australian National University (ANU) gestudeerd. In 2012 heeft Birgit haar Master Recht en Onderneming aan de Universiteit Utrecht afgerond, met het traject Markt en Toezicht. Birgit heeft tijdens en na haar studie diverse stages gelopen, onder meer bij een kenniscentrum voor Europees recht. Daarnaast is zij werkstudent geweest bij twee grote advocatenkantoren en Nyenrode Business Universiteit.

In juni 2018 heeft Birgit de specialisatieopleiding EU Competition Law aan King’s College te Londen met lof afgerond.

Birgit heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Mededingingsrecht
 • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Werkzaamheden

Birgit staat cliënten bij binnen de volgende deelgebieden:

EU & Competition:

 • Mededingingsrechtelijke vraagstukken, waaronder potentiële overtredingen van het kartelverbod en misbruik van machtspositie
 • Exclusieve en selectieve distributie, franchise, agentuur en online verkoop
 • Concentratiemeldingen bij de ACM en de NZa
 • Staatssteun en de Wet Markt & Overheid
 • Op maat gemaakte compliance programma’s
 • Bedrijfsbezoeken door toezichthouders

Corporate / M&A:

 • Uiteenlopende ondernemingsrechtelijke vraagstukken
 • Ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen
 • Begeleiding van fusies en overnames
 • Coördinatie van due diligence onderzoeken

Birgit is lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht. Zij levert een bijdrage aan vakinhoudelijke ontwikkeling en geeft compliance en dawn raid trainingen bij haar cliënten. Daarnaast is Birgit vaste spreker op de IURA ACTUA Mededingingsrecht en incidenteel spreker op de IURA ACTUA Vennootschapsrecht en de IURA ACTUA Zorg.

Sectorteam: Zorg

Recente dienstverlening EU & Competition

 • Advies over mededingingsrechte­­lijke vraagstukken in allerlei sectoren, zoals potentiële overtredingen van het kartelverbod en misbruik van machtspositie
 • Adviseren en contracteren in het kader van exclusieve en selectieve distributieovereen­­komsten (zowel producent als distributeur), franchise, agentuur en online verkoop

Recente dienstverlening Corporate / M&A

 • Advies over uiteenlopende vennootschapsrechte­­lijke vraagstukken
 • Arbitrage en waardeling aandelen in de IT-branche