×

Babs Schoenmakers-Van der Heijden

Advocaat

“In mijn dienstverlening streef ik naar een optimale kennis van de markt waarin mijn cliënt opereert.”

Home  »  Specialists  »  Babs Schoenmakers

Advocaat

Babs Schoenmakers-Van der Heijden is sinds 2017 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep EU & Competition. De expertise van Babs is: mededingingsrecht, staatssteun en Wet Markt & Overheid.

Babs volgde de opleiding Master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. In 2015 heeft zij de specialisatieopleiding EU Competition law aan King’s College in Londen afgerond.

Wat Babs onderscheidt als advocaat is dat zij naar haar jarenlange ervaring als advocaat ook ervaring heeft als bedrijfsjurist op het gebied van mededingingsrecht. Zij kan zich snel verplaatsen in de positie van cliënten en streeft naar praktische oplossingen.

Werkzaamheden

Babs adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:

  • Mededingingsrecht, waaronder het kartelverbod en misbruik van machtspositie
  • Begeleiden van concentratiemeldingen bij de ACM en de Europese Commissie
  • Coördineren van concentratiemeldingen bij buitenlandse andere mededingingsautoriteiten
  • Staatssteun en de Wet Markt & Overheid.

Babs levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling op het gebied van compliance en dawn raid trainingen. Ook is Babs vaste spreker op de IURA ACTUA Mededingingsrecht en gastspreker op diverse andere IURA ACTUA bijeenkomsten van Van Benthem & Keulen.

Overig

Babs is lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht en de Vereniging voor Compliance in de Zorg.

Expertise: EU & Competition
Sectorteam: Retail, Zorg

Recente dienstverlening

  • Advisering van een grote retailorganisatie bij het opzetten en implementeren van een selectief distributienetwerk in Nederland
  • Begeleiding van concentratiemeldingen bij de ACM en de Europese Commissie in uiteenlopende sectoren (bijv. automotive, optical retail, transport, retail)
  • Advisering over staatssteunverlening in een groot O&O&I project
  • Begeleiding van dawn raids door de ACM en de Europese Commissie