×

Annelouk Luigies

Advocaat


“Vanuit mijn kennis van en ervaringen uit de zorgbranche geef ik concrete adviezen die voor mijn cliënten gelijk toepasbaar zijn.”

Home  »  Specialisten  »  Annelouk Luigies

Advocaat

Annelouk Luigies is sinds 2017 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Bestuursrecht en Zorg & sociaal domein.

Annelouk heeft de master Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam in 2013 afgerond en zich van meet af aan gericht op de zorgpraktijk.

Wat Annelouk onderscheidt als advocaat is dat zij vanuit haar kennis van en ervaringen in de zorgbranche concrete adviezen geeft die voor haar cliënten direct toepasbaar zijn.

Annelouk werkt sinds 2013 in de advocatuur met de specialisatie bestuursrecht en gezondheidsrecht. Zij is haar loopbaan begonnen bij Nysingh in Zwolle.

Werkzaamheden

Annelouk heeft ervaring met uiteenlopende (samenwerkings) vraagstukken die de ordening, bekostiging en de (kwaliteits) regulering van de gezondheidszorg (care en cure) raken. Haar bijzondere aandachtsgebieden zijn toezicht & handhaving, kwaliteit van zorg, tarief- en budgetregulering, zorginkoop, registratiegeschillen Wet BIG, medisch beroepsgeheim, de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens en patiëntgegevens binnen zorginstellingen en in (keten)samenwerking. In deze zaken treedt Annelouk op voor ziekenhuizen, medisch specialistische bedrijven, zelfstandige behandelcentra, gemeenten, alsmede verpleeg- en verzorgingstehuizen

Annelouk levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van haar relaties en treedt op als spreker bij de IURA ACTUA, module Zorg. Daarnaast verzorgt zij af en toe gastcolleges als gastdocent bij de Master Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en wordt zij regelmatig gevraagd om te spreken op lezingen en cursussen op het gebied van gegevensverwerking en het gezondheidsrecht.

Overig

Annelouk is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Vereniging voor Compliance in de Zorg.

Sectorteam: Zorg

Recente dienstverlening

  • Bestuursrechtelijke toezicht- en handhavinggeschillen in de zorg
  • Adviseren van gemeenten en zorginstellingen in het kader van de invoering van de AVG
  • Procederen op het gebied van de Wet BIG en de WGBO
  • Adviseren en procederen over de omgang met wettelijke vertegenwoordigers in de zorg