×

Anne Kusters

Advocaat


“don’t judge a situation you’ve never been in.”

Home  »  Specialisten  »  Anne Kusters

Advocaat

Anne Kusters is sinds 2012 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Aanbestedingsrecht, Bestuursrecht en Commercieel Vastgoed.

Anne volgde de studie Nederlands recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, welke zij in de zomer van 2012 succesvol heeft afgerond. In december 2018 heeft Anne de Grotius specialisatieopleiding Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht cum laude afgerond. 

Wat Anne onderscheidt als advocaat is dat zij haar cliënten adviseert vanuit een open blik op de zaak en de wil om ook van haar cliënten te leren over zaken die voor hen persoonlijk of voor hun organisatie belangrijk zijn. Zij streeft ernaar haar juridische kennis zo praktisch mogelijk toe te passen op de business van haar cliënten en daarbij ook rekening te houden met de interne organisatie van die cliënten.

Werkzaamheden

Anne adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:

  • Aanbestedingsrecht
  • Bestuursrecht
  • Commercieel Vastgoed

Anne levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van haar relaties en verzorgt met haar collega’s regelmatig cursussen op het gebied van het Aanbestedingsrecht en Bestuursrecht. Tevens treedt Anne op als spreker bij de IURA ACTUA, module Aanbestedingsrecht, de IURA ACTUA module Bestuursrecht en deelt zij haar kennis door middel van bijvoorbeeld Legal Updates.

Sectorteam: Overheid

Recente dienstverlening

  • Begeleiding van de verkoop van een logistieke locatie voor DHL
  • Begeleiding van een aanbestedende dienst in de vitale sector bij de aanbesteding voor ICT-dienstverlening
  • Begeleiden van een academisch ziekenhuis in een aanbestedingsrechtelijk kort geding over de inkoop van een nieuw laboratorium
  • Adviseren van een provincie over het onderscheid tussen subsidies en inkoop
  • Het voeren van verschillende bestuursrechtelijke handhavingsprocedures vanwege met het bestemmingsplan strijdig gebruik