×

Alrik Bijkerk

Advocaat


“Praktisch advies vanuit de inhoud.”

Home  »  Specialisten  »  Alrik Bijkerk

Advocaat

Alrik Bijkerk is sinds 2017 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Bestuursrecht en Omgevingsrecht.

De expertise van Alrik is: gebiedsontwikkeling, grondexploitatie, anterieure overeenkomsten, onteigening, gedoogplichten, overheidsaansprakelijkheid en bestuursrecht.

Alrik werkt sinds 2009 in de advocatuur en is specialist gebiedsontwikkeling. Hij opereert op het snijvlak van publiek- / privaatrecht. Alrik heeft ruime ervaring met het optreden voor rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten in grote onteigenings- en infrastructurele projecten. Ook treedt hij op voor bedrijven en particulieren die met onteigening of ander overheidsingrijpen te maken krijgen. Zijn ervaring met werken voor de overheid is ook dan van toegevoegde waarde.

Werkzaamheden

Alrik adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:

 • Gebiedsontwikkeling
 • Grondexploitatie
 • Anterieure overeenkomsten
 • Onteigening
 • Gedoogplichten
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Bestuursrecht

Overig

Alrik is lid van de Vereniging Voor OnteigeningsRecht (VvOR).

 

Sectorteam: Overheid

Recente dienstverlening

 • Totstandkoming van anterieure overeenkomsten voor een nieuw bedrijventerrein
 • Procedure over schadeclaim van een onderneming wegens de weigering van een gemeente medewerking te verlenen aan de gewenste bedrijfsverplaatsing
 • Onteigeningsprocedures voor de realisatie van een recreatieplas en de winning van bodembestanddelen
 • Oplegging gebiedsverbod door burgemeester wegens verstoring openbare orde