Sector Zorg VBK
Sector Zorg VBK
Sector Zorg

Zorg

In de gezondheidszorg worden op grote schaal en in hoog tempo nieuwe (medische) technologieën toegepast in zowel de care als de cure sector. Deze toepassingen vormen een onderdeel van medische behandelingen en zijn inmiddels vaak onlosmakelijk verbonden met langdurige verpleging, verzorging en zelfdiagnostiek in de thuissituatie. De toepassing van dergelijke nieuwe technologieën leidt tot uiteenlopende juridische vraagstukken voor ontwikkelaars, zorgaanbieders en patiënten. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw zorginstelling? Bent u voldoende thuis in de voortdurende vernieuwende regelgeving?

De advocaten en (kandidaat-)notarissen van ons sectorteam Zorg hebben hun multidisciplinaire kennis en ervaring effectief gebundeld. Zij bezitten niet alleen de juridische kennis, maar hebben ook zicht op wat er speelt in de gezondheidszorg. Zij kunnen u op diverse gebieden bijstaan, waarbij naast het gezondheidsrecht te denken valt aan het ondernemingsrecht in de zorg, aanbesteding, arbeidsrecht, mededinging en bouw. Ook kunnen wij u adviseren over samenwerkingsvormen en fusies in de zorg.
Zo nodig is kunnen wij u ook notarieel ondersteunen. Van Benthem & Keulen gelooft in een multidisciplinaire aanpak.

Onze specialisten uit de diverse expertisegebieden schakelen net zo snel met elkaar als met u.

Specialisaties

 • Medische Aansprakelijkheid
 • Gezondheidsrecht
 • Zorgcontract
 • Privacy en Patiëntenrechten
 • Aanbestedingen
 • Arbeidsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Zorgvastgoed
 • Toezicht en Handhaving

Recente zaken binnen de sector Zorg

 • Het bijstaan van een zorginstelling bij een massaclaim wegens gebrekkige medische hulpmiddelen
 • Advisering bij omgang met de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij dreigend verscherpt toezicht
 • Het voeren van verweer namens een groep medisch specialisten en afdelingshoofden bij het medisch tuchtcollege
 • Het bijstaan van medisch adviseurs bij tuchtklachten
 • Het verlenen van juridische bijstand aan medisch specialisten met betrekking tot hun registratie

Antwoorden op de 10 meest gestelde vragen van zorgaanbieders over de verplichting om per 27 september 2020 hun UBO te registreren

Bent u zorgaanbieder? Dan bent u per 27 september 2020 verplicht uw 'UBO' te registreren bij de Kamer van Koophandel. Wat een UBO is, wat er precies moet worden geregistreerd en overige meest gestelde vragen van zorgaanbieders, leest u in onze Q&A. Naast deze Q&A hebben wij de belangrijkste hoofdzaken kernachtig en schematisch weergegeven in een overzicht. Wilt u meer weten over de UBO-registratie of het overzicht inzien? Klik dan hier.

Vijf zaken die iedere MSB-bestuurder moet weten over de per 1 juli 2020 verplichte cliëntenraad

Medisch specialistische bedrijven moeten per 1 juli 2020 een cliëntenraad instellen als ze voldoen aan de voorwaarden uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Zo'n cliëntenraad krijgt ingrijpende bevoegdheden ten aanzien van de bedrijfsvoering van een MSB. Wilt u weten welke impact dit kan hebben op uw MSB? Klik dan hier.