Sector Sport Van Benthem & Keulen
Sector Sport

Sport

De sportsector is volop in beweging. Ruim 50% van de Nederlandse bevolking sport minimaal één keer per week. Sport wordt steeds meer een middel om diverse maatschappelijke doelen te realiseren.
Ook de overheid stimuleert sport omdat bewezen is dat voldoende sport en bewegen de kans op gezondheidsklachten verlaagt, niet alleen fysiek maar ook mentaal. Naast deze ontwikkeling zie je dat sport meer individualiseert. Sporten als fitness en hardlopen worden populairder. Door deze ontwikkelingen in de sport, maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen, verandert de rol van de sportverenigingen. Sportverenigingen professionaliseren en gaan samenwerken met andere sportverenigingen, fysiotherapeuten, scholen en ondernemers. Als gevolg daarvan zie je dat organisaties binnen de sport steeds groter en professioneler worden waardoor ze met steeds meer complexere zaken te maken krijgen waarbij juridische hulp onontbeerlijk is.

Een andere ontwikkeling is de verdere digitalisering van de sport. Deze ontwikkeling geldt zowel binnen de profsport als daarbuiten. Apps waarmee je je snelheid en hartslag controleert en waarmee je prestaties kan vergelijken zijn in rap tempo gemeengoed geworden. Het gebruik van data om prestaties te verbeteren staat centraal. De digitalisering van de samenleving leidt ook tot het ontstaan van nieuwe vormen van sport. Zo is E-sport (electronic sport) meer en meer in opkomst. Hoe gaat u om met deze ontwikkelingen? 

De juridische professionals van ons sectorteam Sport hebben kennis van de sportsector doordat zij zelf op top niveau sport bedreven hebben, actief zijn in de sportsector en/of onderzoek hebben gedaan binnen de sportsector.

Sport en recht is een rechtsgebied dat veel verschillende juridische vakgebieden omvat. Ons multidisciplinaire team werkt nauw samen en kan u ondersteunen bij alle juridische uitdagingen waarmee u te maken heeft. Van ICT/Privacy rond data en digitalisering van sport tot arbeidsrecht en van vastgoed tot aansprakelijkheid. Dit kan door middel van juridische bijstand in procedures, maar uiteraard ook in de vorm van advies of als sparringpartner.

Specialisaties

 • Sport en gezondheidsrecht
 • Structuur sportorganisaties en verenigingsrecht
 • Ruimtelijke ordening en verkeer rond sportverenigingen
 • Data en privacy
 • Intellectueel eigendomsrecht, mediarecht en portretrecht
 • Vergunningen en milieu
 • Aansprakelijkheid en verzekering
 • Tuchtrecht
 • Governance
 • Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheid
 • Arbeidsrecht en sport, Financial Fair Play Rules
 • Mediation
 • Sponsorcontracten