Sector Familiebedrijven

Familiebedrijven

Geschillenoplossing binnen familiebedrijven

Geschillen binnen familiebedrijven hebben in de regel een persoonlijk en ingrijpend karakter. Zij werken niet alleen door in de onderlinge familieverhoudingen, maar ook binnen het bedrijf. Binnen het familiebedrijf werken deze geschillen over het algemeen door op verschillende niveaus: de aandeelhoudersvergadering, het bestuur en – indien aanwezig – de raad van commissarissen. De gevolgen van geschillen kunnen voor de (continuïteit van de) besluitvorming en de bedrijfsvoering kunnen ernstig zijn. Wat doet u als er zich een geschil voordoet binnen uw bedrijf?

Onze aanpak

Van Benthem & Keulen heeft een team van ervaren en deskundige advocaten die zich bezighouden met het voorkomen, oplossen en beslechten van alle denkbare conflicten die zich binnen een familiebedrijf kunnen voordoen. Zij combineren hun juridische kennis met ruime ervaring in het uitonderhandelen van conflicten binnen familiebedrijven. De werkwijze van het team kenmerkt zich door een pragmatische en no-nonsens aanpak waarbij het belang van de cliënt altijd voorop staat. Onze aanpak is erop gericht om op de kortst mogelijke termijn de voor de cliënt best haalbare oplossing te bereiken.

Waarvoor kunt u bij ons terecht? 

  • Formuleren van bepalingen in een familiestatuut, uitgewerkt in statuten, reglementen en contracten, die beogen conflicten zo vroeg mogelijk te adresseren en op te lossen
  • Adviseren en onderhandelen in conflictsituaties
  • Bijstand in juridische procedures, zoals voor de gewone rechter, de Ondernemingskamer, door middel van arbitrage of bindend advies, maar ook mediation

Voor wie werken wij?

Wij werken voor verschillende nationale en internationale familiebedrijven in uiteenlopende sectoren.