Sector Familiebedrijven

Familiebedrijven

Corporate governance binnen het familiebedrijf

De kracht van het familiebedrijf schuilt in de invloed die familie en bedrijf over en weer op elkaar uitoefenen. Vanuit het oogpunt van goed bestuur en toezicht (family business governance) is het van groot belang dat bij de juridische inrichting van het familiebedrijf rekening wordt gehouden met de samenstelling van de familie, de betrokkenheid van individuele familieleden en de rol en invloed van eventuele buitenstaanders. Hoe heeft u onderlinge afspraken over structurering van overleg en besluitvorming, opvolgings- en overdrachtsprocessen en de balans tussen familie en buitenstaanders in de organen van het familiebedrijf vastgelegd?

Onze aanpak

Governance binnen het familiebedrijf gaat over het besturen van en het toezicht houden op alle aspecten van het familiebedrijf. Daarbij is het essentieel om onderlinge afspraken juridisch goed vast te leggen. Onze advocaten en (kandidaat) notarissen hebben ruime ervaring met corporate governance en hebben een no nonsense mentaliteit. Wij fungeren als pragmatisch klankbord voor bestuurders, commissarissen en bedrijfsjuristen. Onze adviezen zijn praktisch en oplossingsgericht. Door snel richting te geven met inachtneming van de steeds veranderende wet- en regelgeving bewijzen wij onze toegevoegde waarde.

Waarvoor kunt u bij ons terecht? 

  • Opzetten van een familiestatuut waarin onderwerpen die voor de familie en het familiebedrijf van belang zijn, worden vastgelegd, zoals de toekomst en doelstellingen van het bedrijf, het behoud van voor de familie belangrijke normen en waarden, zeggenschap en leiding, visie met betrekking tot de bedrijfsvoering, carri√®reperspectieven voor familieleden binnen het bedrijf, opvolging en overdracht alsook informatie-uitwisseling en besluitvorming binnen de familie
  • Opzetten van een daarbij passende governance structuur binnen het bedrijf
  • Opstellen en wijzigen van statuten en reglementen
  • Opstellen van onder andere aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten
  • Vastleggen van afspraken in onder andere (levens)testamenten, huwelijkse voorwaarden, een schenkingsbewind, echtscheidingsconvenanten

Voor wie werken wij?

Wij werken voor verschillende nationale en internationale familiebedrijven in uiteenlopende sectoren.