Zijn de in Nieuw-Zeeland gesloten huwelijkse voorwaarden vernietigbaar, omdat ze niet zouden voldoen aan de vormvereisten in Nieuw-Zeeland?

11-06-2020

Voor het Tijdschrift Rechtspraak Familierecht, aflevering 5, jaargang 2020 (RFR 2020/71) schreef Karlijn Hageraats-Bouwens een artikel over een uitspraak van het Hof Amsterdam van 4 februari 2020 waarin door het Hof werd bekeken of op basis van het IPR de door partijen in Nieuw-Zeeland gesloten huwelijkse voorwaarden vernietigbaar waren, omdat ze niet zouden voldoen aan de vormvereisten geldend in Nieuw-Zeeland. Het Hof oordeelt dat het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 van toepassing is op deze kwestie. Op basis daarvan zijn volgens artikel 12 de huwelijksvoorwaarden geldig indien zij overeenstemmen hetzij met het interne recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime, hetzij met het interne recht van de plaats waar zij werden aangegaan. Partijen hebben in de huwelijksvoorwaarden een keuze voor Nederlands recht gemaakt. In artikel 1:115 lid 1 BW is bepaald dat huwelijkse voorwaarden op straffe van nietigheid bij notariële akte moeten worden aangegaan. Aan dit vereiste is voldaan. De huwelijksvoorwaarden van partijen zijn dus wel degelijk geldig tot stand gekomen en zijn niet vernietigbaar.

Download in pdf

Specialist(en)