Wijziging partneralimentatie. Is sprake van grove miskenning of bewust afgeweken van wettelijke maatstaven?

19-09-2019

Voor het Tijdschrift Rechtspraak Familierecht (RFR), aflevering 2, jaargang 2020 schreef Karlijn Hageraats-Bouwens een artikel over een uitspraak van het Hof Den Bosch waarin door het Hof wordt stil gestaan bij de vraag welke consequenties het heeft indien partijen bij het vaststellen van partneralimentatie zijn afgeweken van de daarvoor geldende wettelijke maatstaven. Door van deze maatstaven af te wijken, kunnen de wijzigingsmogelijkheden van de alimentatie op een later moment beperkt zijn. Indien partijen onopzettelijk of door een onjuist inzicht van deze wettelijke maatstaven zijn afgeweken, kan de alimentatie alsnog worden gewijzigd. Als partijen bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven geldt deze wijzigingsmogelijkheid niet en is wijziging alleen mogelijk bij een zeer ingrijpende wijziging van omstandigheden die partijen niet konden voorzien.

Download als pdf

Specialist(en)