Wederom een uitspraak van de Hoge Raad over kinderregelingen en kinderalimentatie

05-09-2017

Laurien Berghuis-Knijff schreef op verzoek een artikel in Magna Charta Magazine (MagnaCM) 2017-60, p. 18 e.v. over het arrest van de Hoge Raad van 3 maart 2017, waarin wederom aandacht wordt besteed aan de vraag op welke manier kinderregelingen (zoals het kindgebonden budget) moeten worden meegenomen in de berekening van kinderalimentatie.

In oktober 2015 bepaalde de Hoge Raad reeds dat kinderregelingen moeten worden meegenomen bij de draagkracht van de ouder die de kinderregelingen ontvangt, niet bij de behoefte van het kind zoals voorheen door sommige rechtbanken werd gedaan. In de onderhavige uitspraak van 3 maart 2017 heeft de Hoge Raad hierop aangevuld dat van dit uitgangspunt niet (ongemotiveerd) kan worden afgeweken. Het gerechtshof had de kinderregelingen geheel buiten beschouwing gelaten in de berekening van de kinderalimentatie, omdat degene die de kinderregelingen ontving verder alleen een uitkering op basis van de Participatiewet genoot. Deze uitzondering was voor de Hoge Raad een brug te ver en de ingezette lijn dat kinderregelingen bij de draagkracht moeten worden meegenomen wordt dus strikt gehanteerd.

Download artikel

Specialist(en)