Wanneer treedt verzuim in zonder ingebrekestelling?

20-02-2018

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2018, nr. 7 schreef Douwe Cnossen het artikel ‘Wanneer treedt verzuim in zonder ingebrekestelling?’.

Op grond van art. 6:83 aanhef en onder c BW treedt verzuim zonder ingebrekestelling onder andere in wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming zal tekortschieten. In het arrest dat Douwe in dit artikel bespreekt, overweegt de Hoge Raad dat de beslissing van het hof omtrent de toepasselijkheid van dit artikel onvoldoende is gemotiveerd. Het hof heeft namelijk essentiële stellingen van verzoeker niet in zijn oordeelsvorming betrokken.

Download als pdf