Voortzetting van een kortlopende huurovereenkomst 290-bedrijfsruimte, of toch niet?

24-05-2019

In Juridisch Up to Date (JUTD), 2019-0066, schreef Lily Ginsberg het artikel ‘Voortzetting van een kortlopende huurovereenkomst 290-bedrijfsruimte, of toch niet?’. 

In dit artikel bespreekt Lily het leerstuk van opeenvolgende overeenkomsten van kortdurende huur bij winkelruimten. Als het gaat om (min of meer) hetzelfde huurobject en/of contractspartij, in hoeverre kunnen partijen deze flexibele verhuurmogelijkheid dan nog inzetten voordat je te maken hebt met een regulier huurcontract?

Download als pdf

Specialist(en)