Verwijzingshof bevestigt: ''Op al onze opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing'', ook als u daarmee niet (expliciet) instemt

12-03-2019

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2019, nr. 6, schreef Gert Jan Boeve het artikel ‘Verwijzingshof bevestigt: “Op al onze opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing”, ook als u daarmee niet (expliciet) instemt’.

In oktober 2015 wees de Hoge Raad het arrest MeeGaa/Van den Bos. Daarin kwam de vraag aan de orde of tussen partijen een exoneratieclausule en de toepasselijkheid van algemene voorwaarden was overeengekomen, terwijl daarnaar enkel was verwezen met een standaardtekst op afleverbonnen en facturen. De Hoge Raad verwees de zaak naar het hof te Amsterdam. Het begin januari 2019 door dit hof gewezen arrest gaf aanleiding voor de bijdrage in Bedrijfsjuridische berichten. Het door dit hof meegewogen feitencomplex, in het licht van het tot stand komen van overeenkomsten, illustreert op heldere wijze dat aanbod en aanvaarding ook besloten kunnen liggen in één of meer gedragingen (waaronder ook begrepen nalaten).

In Bedrijfsjuridische berichten 2016, nr. 8 schreef Gert Jan een bijdrage naar aanleiding van het in oktober 2015 gewezen arrest van de Hoge Raad (MeeGaa/Van den Bos).

Download als pdf

Specialist(en)