Verweermiddelen van de borg jegens de schuldeiser

31-08-2018

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2019 nr. 59 schreef Gert Jan Boeve het artikel ‘Verweermiddelen van de borg jegens de schuldeiser’. 

Een recent arrest van de Hoge Raad geeft aanleiding om nader in te gaan op de verweermiddelen van de borg tegen een vordering van de schuldeiser tot nakoming van de betalingsverplichting op grond van de overeenkomst van borgtocht. Ontbinding van de borgtochtovereenkomst behoort niet zonder meer tot de mogelijkheden, tenzij anders overeengekomen.
In dit artikel van Gert Jan daarvoor een handreiking. 

Download als pdf

Specialist(en)