Uitspraken gerechtshoven en KiFiD over renteswaps: consistentie of controverse?

18-07-2016

In het Tijdschrift voor Financieel Recht (TFR), nr. 7/8 schreven Joost Möhlmann en Mark Fidder het artikel ‘Uitspraken gerechtshoven en KiFiD over renteswaps: consistentie of controverse?’.

De renteswapproblematiek met betrekking tot het MKB blijft de gemoederen bezighouden. Inmiddels zijn de eerste arresten gewezen door de gerechtshoven en heeft ook het KiFiD uitspraak gedaan in een aantal geschillen. Dit artikel bespreekt het juridisch beoordelingskader dat zich aftekent in die uitspraken en besteedt daarbij aandacht aan de mate waarin de financiële gedragsregels een rol spelen in de civiele rechtsverhouding tussen banken en het MKB.

Download als pdf

Specialist(en)