Uitleg van een cao aan de hand van de Haviltex-maatstaf

27-12-2016

In Bedrijfsjuridische berichten 2016, nr. 90 schreef Gert Jan Boeve het artikel “Uitleg van een cao aan de hand van de Haviltex-maatstaf”.

Naar aanleiding van het arrest  van de Hoge Raad van 25 november 2016 (FNV/Condor), wordt ingegaan op de vraag wat geldend is voor de uitleg van overeenkomsten. Daarbij wordt een (schematisch) overzicht gegeven van de (rechts)regels die gelden bij de uitleg van overeenkomsten. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de op het eerste gezicht opmerkelijke overweging van de Hoge Raad dat een sociaal plan, dat als cao was aangemeld, aan de hand van de Haviltex-maatstaf moest worden uitgelegd. Met FNV/Condor is door de Hoge Raad bevestigd dat voor de uitleg van overeenkomsten ook de partijbedoelingen van (groot) belang zijn.

Download in pdf

Specialist(en)