Tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting: stof tot nadenken

01-01-2020

In Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (TvGR) 2020, aflevering 1 schreef Sebastiaan Garvelink, samen met Corrette Ploem – onderzoeker en docent gezondheidsrecht bij Amsterdam UMC en redacteur bij Tijdschrift voor Gezondheidsrecht – het artikel ‘Tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting: stof tot nadenken’.

Kinderen die ter wereld zijn gekomen door kunstmatige bevruchting met donorcellen kunnen vanaf hun zestiende levensjaar de identiteit van de donor opvragen bij de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb). Dat is sinds 2004 geregeld in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb). Deze wet is nu voor de tweede keer geëvalueerd.

In dit artikel bespreken Corrette en Sebastiaan de wetsevaluatie en de reactie die de Minister van VWS hierop heeft gegeven. Zij constateren dat de wetsevaluatie een goede analyse geeft en terecht de aandacht vestigt op een aantal knelpunten. Tegelijkertijd plaatsen zij vraagtekens bij een aantal centrale aanbevelingen uit de wetsevaluatie. Het thema donorgegevens is onverminderd actueel. Niet alleen vanwege de recente rechtszaken aangespannen door donorkinderen, maar bijvoorbeeld ook vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen rond IVF-draagmoederschap. Ook is de verwachting dat het aantal aanvragen bij de Sdkb komend jaar zal toenemen, omdat dan de eerste donorkinderen die sinds de invoering van de Wdkb zijn verwekt de leeftijd van zestien jaar bereiken.

Download als pdf

Specialist(en)