Stuitingsverklaring ‘jegens de vof’

15-09-2020

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 202/81, schreef Gert Jan Boeve het artikel “Stuitingsverklaring ‘jegens de vof’”. Een recent arrest van de Hoge Raad gaf aanleiding in te gaan op de vraag of een stuitingshandeling jegens de vof ook heeft te gelden als een stuitingshandeling jegens haar individuele vennoten, die voor de schulden van de vof hoofdelijk aansprakelijk zijn. De Hoge Raad bevestigt voorts staande rechtspraak over de vraag wanneer een schriftelijke mededeling voldoet aan de vereisten van een stuitingsverklaring als bedoeld in art. 3:317 BW.

Download in pdf

Specialist(en)