Relatievermogensrecht. Wat is het verschil tussen verdeling en levering? Wanneer komt een verdeling tot stand?

15-02-2021

Voor het Tijdschrift Rechtspraak Familierecht (RFR) aflevering 2, jaargang 2021, schreef Karlijn Hageraats-Bouwens een artikel over een uitspraak van het Hof Den Bosch waarin twee vragen centraal stonden: ten eerste de vraag of de verdeling al in de eerdere beschikking van het hof uit 2013 tot stand was gekomen en ten tweede de vraag of die verdeling dan ook goederenrechtelijke werking zou hebben gehad.

In de literatuur en jurisprudentie zijn de meningen hierover verdeeld.

Volgens het Hof Den Bosch vond in deze kwestie de verdeling plaats in 2013, omdat Hof in die beschikking heeft bepaald aan wie de woning wordt toegedeeld en tegen welke waarde dat gebeurde. Hiermee is de verdeling dus vastgesteld. Vervolgens moest volgens het Hof deze verdeling nog geëffectueerd worden door levering, door het passeren van een notariële akte. 

Een andere stroming in de literatuur en jurisprudentie (o.a. Hof Den Haag) meent dat de rechterlijke uitspraak waarbij de verdeling tot stand is gebracht, de notariële akte kan vervangen en dat deze kán worden ingeschreven in de openbare registers.

Download in pdf

Specialist(en)