PSD 2: Naar een veiliger betalingsverkeer?

10-04-2017

In Tijdschrift voor Compliance, 2017, nr. 2 is een bijdrage verschenen van Danielle Martens-Schutten en Rob van Houts: “PSD 2: naar een veiliger betalingsverkeer?”.

Eind 2016 is er in de media de nodige onrust ontstaan over de invoering van PSD 2 en de gevolgen daarvan voor de privacy van rekeninghouders. De onrust wordt grotendeels veroorzaakt door de verplichting onder PSD 2 voor banken om betaalgegevens van klanten te delen met andere (nieuwe) betaaldienstverleners. Deze nieuwe betaaldienstverleners worden enigszins met argusogen bekeken: er wordt getwijfeld aan hun beweegredenen en de toereikendheid van het toezicht op deze betaaldienstverleners. Het delen van gegevens is echter nodig om innovatie in het betalingsverkeer te faciliteren, zodat marktpartijen kunnen blijven voorzien in de behoefte van de consument. De consument wil vooral snelheid en gemak, maar is zich ook meer en meer bewust van de risico’s van innovatie. De uitdaging van de Europese wetgever (ook in breder perspectief) is het voortdurend zoeken naar een juiste balans tussen het faciliteren van innovatie enerzijds en de bescherming van marktpartijen (met name natuurlijk de consumenten) anderzijds. Gelet op het regulatoire kader, is de Europese wetgever daar met PSD 2 in geslaagd.

Deze bijdrage biedt een diepgaand inzicht in het regulatoire kader en in de wijzigingen ten opzichte van PSD 1, waarbij specifiek aandacht uitgaat naar wijzigingen die relevant zijn voor de uitoefening van de compliance functie binnen een betaalinstelling.

Download in pdf

Specialist(en)