Planschade: Lijn der verwachting versus voorzienbaarheid

10-10-2020

In het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) 2020/136, schreef Frank Mulder heeft een annotatie bij een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over planschade in de gemeente Heesch. De Afdeling verduidelijkt in deze zaak haar rechtspraak over de hoogte van het normaal maatschappelijk risico bij inbreidingslocaties. Daarbij komt ook het onderscheid tussen de algemene lijn der verwachting bij het normaal maatschappelijk risico en concrete voorzienbaarheid aan de orde.

Download in pdf

Specialist(en)