Pensioenverevening. Vestiging pandrechten op aandelen BV als waarborg voor overdracht pensioenvermogen bij vooroverlijden

31-05-2019

Voor het Tijdschrift Rechtspraak Familierecht (RFR), aflevering 5, jaargang 19 schreef Karlijn Hageraats-Bouwens een artikel bij de uitspraak van het Hof Amsterdam van 4 december 2018.

In deze kwestie wordt behandeld op welke wijze overgedragen pensioenvermogen in het geval van vooroverlijden van de ex-echtgenoot terug kan keren in het vermogen van de DGA. 

Specialist(en)