Payrolling or not? That's the question! Enkele vormen van terbeschikkingstelling nader beschouwd op basis van de wetsgeschiedenis WAB

15-11-2019

In Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) 2019 nr. 236 schreef Concetta Allegra het artikel ‘Payrolling or not? That’s the question! Enkele vormen van terbeschikkingstelling nader beschouwd op basis van de wetsgeschiedenis WAB’.

In dit artikel bespreekt Concetta wanneer er volgens de WAB sprake is van payrolling. Vervolgens gaat zij nader in op enkele gecompliceerde vormen van terbeschikkingstelling op basis van de huidige stand van zaken, te weten (i) doorlening/backoffice payrolling, (ii) aanbesteding van uitzendopdrachten en (iii) intra-concern uitzending. 

Download als pdf

Specialist(en)