Over tijdelijke omgevingsvergunningen voor de bouw van zonneparken en de SDE subsidie: toch niet zo'n goede combinatie

29-11-2018

In Juridisch up to Date (JutD 2018-0138) schreef Monique Rus het rubrieksartikel ‘Over tijdelijke omgevingsvergunningen voor de bouw van zonneparken en de SDE subsidie: toch niet zo’n goede combinatie’. In dit artikel bespreekt Monique de (on)mogelijkheden om voor de bouw en exploitatie van een grondgebonden zonnepark gebruik te maken van de mogelijkheid tot het verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning (Bijlage II, artikel 4, lid 11, Besluit Omgevingsrecht (Bor)).  

Hoewel de Afdeling bestuursrechtspraak (en nadien ook de rechtbank Overijssel) het gebruik maken van de tijdelijke vergunning voor dit doel mogelijk achtten, blijkt dit instrument in de praktijk toch geen oplossing te bieden. Zonneparken kunnen nog niet zonder SDE+ subsidie rendabel worden geëxploiteerd. En daar wringt de schoen. Op 14 september 2018 is de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie gewijzigd. Op grond van deze wijziging worden geen SDE+-subsidies meer verleend aan projecten die niet over een vergunning beschikken voor ten minste de gehele looptijd van de subsidie (15 jaar). Daardoor komen zonneparken met een tijdelijke omgevingsvergunning  sinds kort niet meer in aanmerking voor een SDE+ subsidie.

Monique bespreekt vervolgens de voorgestelde wijziging van artikel art. 2.4, lid 3 Crisis- en herstelwet. Als het wetsvoorstel kracht van wet krijgt, dan kunnen gemeenten, die het realiseren van grondgebonden zonneparken willen stimuleren, vragen om aanwijzing bij ministeriële regeling.
Na aanwijzing kunnen die gemeenten in een bestemmingsplan locaties aanwijzen voor het realiseren van zonneparken, waarna deze zonneparken vergunningvrij kunnen worden gerealiseerd.

Download als pdf

Specialist(en)