Opschorting in concernverhoudingen

06-11-2018

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2018, nr. 23, schreef Gert Jan Boeve het artikel ‘Opschorting in concernverhoudingen’. In dit artikel wordt nader ingegaan op twee vereisten voor een beroep op het opschortingsrecht. Ten eerste dat de vorderingen over en weer tussen dezelfde partijen bestaan. Ten tweede dat tussen deze vorderingen voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen. De bijdrage rondt af met een praktische handreiking ter voorkoming van een discussie over deze twee vereisten na een beroep op het opschortingsrecht.

Aanleiding voor dit artikel was het arrest van de Hoge Raad d.d. 28 september 2018 (Licorne/X). 

Download als pdf

Specialist(en)