Op al onze opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, ook als u daarmee niet (expliciet) instemt

01-02-2016

In Bedrijfsjuridische berichten 2016, nr. 8 schreef Gert Jan Boeve het artikel “Op al onze opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, ook als u daarmee niet (expliciet) instemt”.

In dit artikel wordt beschreven dat overeenkomsten tot stand komen door aanbod en aanvaarding.
Zo komen partijen ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden overeen. In de wet staat dat de wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden deze aanvaardt door ondertekening van een geschrift of op een andere wijze van aanvaarding. Die aanvaarding is een rechtshandeling, waarvan de totstandkoming wordt bepaald aan de hand van de wilsvertrouwensleer. Zonder dat de wederpartij actief heeft verklaard in te stemmen met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, kan bij de wederpartij onder omstandigheden toch het gerechtvaardigd vertrouwen hebben postgevat dat die wederpartij de wil had gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden. In een recent arrest bevestigt de Hoge Raad deze bestendige lijn in de jurisprudentie.

Download in pdf

Specialist(en)