Ontslag van een familielid als vertegenwoordiger van de cliënt op verzoek van de zorginstelling

27-08-2021

Als in de zorg een cliënt niet in staat is zelfstandig beslissingen te nemen over de zorg die hij/zij ontvangt of over financiën, dan moet de cliënt worden vertegenwoordigd. Vaak wordt die rol vervuld door familieleden. Vaak gaat dat heel goed, maar soms ook niet. Zorgaanbieders die de cliënt dagelijks zorg of begeleiding bieden kunnen de rechter vragen in plaats van een familielid een professionele vertegenwoordiger te benoemen.

Naar aanleiding van berichten in de pers dat instellingen daar niet altijd zorgvuldig mee omgaan, schreef Sebastiaan Garvelink in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (TvGR) 2021, aflevering 3 een artikel over deze problematiekIn dit artikel gaat Sebastiaan in op het wettelijk kader, de berichten over mogelijk misbruik en de beweegredenen van instellingen.

Het volledige artikel is via Boom juridisch te verkrijgen via deze link.

Specialist(en)