Onderhandelingen, verjaring en de redelijkheid en billijkheid

30-04-2018

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2018, nr. 23 schreef Douwe Cnossen het artikel ‘Onderhandelingen, verjaring en de redelijkheid en billijkheid’.

Een beroep op verjaring kan onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn als de verjaringstermijn gedurende onderhandelingen is voltooid. In het te bespreken arrest (Hoge Raad d.d. 26 januari 2018), maakt de Hoge Raad korte metten met het oordeel van het hof dat de verjaring van een schadevergoedingsvordering niet rechtsgeldig getuit is. Bovendien gaat de Hoge Raad in op de mogelijke gevolgen van onderhandelingen op een beroep op verjaring.

Download als pdf