Onder Weens koopverdrag draagt koper eigen schade als hij niet aantoont dat non-conformiteit ten tijde van risico-overgang bestond

12-05-2015

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb), 2015/33 schreef Gert Jan Boeve het artikel ‘Onder Weens koopverdrag draagt koper eigen schade als hij niet aantoont dat non-conformiteit ten tijde van risico-overgang bestond’. 

In dit artikel wordt ingegaan op een recentelijk door de Hoge Raad gewezen arrest waarin de samenhang van non-conformiteit en risico-overgang centraal stond. Aan de hand van een bespreking van dit arrest wordt in dit artikel inzicht gegeven in voornoemde samenhang en in wat partijen dienaangaande moeten aanvoeren.

Download in pdf

Specialist(en)