Normaal maatschappelijk risico bij nadeelcompensatie onder de Omgevingswet: nog steeds een ruimhartige regeling?

06-09-2017

In Overheid en Aansprakelijkheid (O&A) 2017, nr. 65 schreef Frank Mulder het artikel ‘Normaal maatschappelijk risico bij nadeelcompensatie onder de Omgevingswet: nog steeds een ruimhartige regeling?’

In dit artikel wordt de voorgestelde regeling voor het normaal maatschappelijk risico besproken, zoals die is opgenomen in de meest recente consultatie versie van de nieuwe regeling voor nadeelcompensatie die voortvloeit uit de Omgevingswet. De meest in het oogspringende wijziging is de verhoging van het minimum forfait voor alle gevallen van indirecte planschade van 2 naar 5% (artikel 15.6 lid 1 Omgevingswet). Toegelicht wordt dat deze wijziging niet aansluit bij de huidige praktijk en jurisprudentie en zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van het aantal toewijsbare claims en daarmee tot verslechtering van de rechtspositie van burgers en bedrijven. Daarnaast worden de voorgestelde artikelen 15.6 lid 204 Omgevingswet besproken en beoordeeld.

Download als pdf

Specialist(en)