Noot: positie hypotheekhouder bij onteigening

04-04-2016

In het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) 2016, nr. 57 schreef Frank Mulder een noot onder het arrest van de Hoge Raad d.d. 27 november 2015 over de positie van de hypotheekhouder in de administratieve onteigeningsprocedure.

In onderhavige noot wordt ingegaan op de vraag of de hypotheekhouder als belanghebbende een kennisgeving van het ontwerp-onteigeningsbesluit moet worden gezonden. In het arrest van de Hoge Raad wordt voorts een streep door de onteigening in kwestie gezet, omdat de Onteigeningswet niet voorziet in afzonderlijke onteigening van appartementsrechten (hetgeen in onderhavige zaak gevorderd was).

Download als pdf

Specialist(en)