Noot: Onteigening: rente over teveel ontvangen voorschot

03-03-2017

In het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) 2017, nr. 46 schreven Frank Mulder en Remko Vos een noot onder het arrest van de Hoge Raad d.d. 27 januari 2017. In dit arrest komt de Hoge Raad terug van eerder gewezen rechtspraak over de verschuldigdheid van rente over het teveel aan de onteigende betaalde voorschot.

Download als pdf

Specialist(en)