Noot: Onteigening; rechtbankdeskundigen moeten worden opgeroepen voor pleidooi in het geding na cassatie en verwijzing

01-03-2016

In het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) 2016, nr. 42 schreef Frank Mulder een noot onder het arrest van de Hoge Raad van 27 november 2015.

In deze noot wordt ingegaan op de vraag die in onderhavig arrest aan de orde is: of de door de rechtbank in een onteigeningszaak benoemde deskundigen opgeroepen moeten worden voor het pleidooi in de procedure bij het Gerechtshof Den Haag na verwijzing door de Hoge Raad in een eerdere cassatieprocedure. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag in beginsel bevestigend en onderstreept daarmee de belangrijke positie van rechtbankdeskundigen in onteigeningskwesties. De verplichting tot het oproepen van de deskundigen is echter niet absoluut. Een uitzondering op de geformuleerde hoofdregel is mogelijk, en doet zich in het onderhavige geval ook voor.

Download als pdf

Specialist(en)