Noot: ‘De overbruggingsovereenkomst als noodmaatregel toegestaan?’

02-08-2016

In Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) 2016, aflevering 5, schreef Willemijn Oudenaarden de noot ‘De overbruggingsovereenkomst als noodmaatregel toegestaan?’. In deze noot wordt aan de hand van een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland van 11 mei 2016 geconcludeerd dat overbruggingsovereenkomsten in de regel door de rechter worden geaccepteerd. Dit is opvallend, aangezien ze geen door de wetgever geformuleerde uitzondering op de aanbestedingsplicht vormen. In de jurisprudentie zien we dan ook meer een praktische dan een aanbestedingsrechtelijke benadering. Zo wordt onder meer van belang geacht de noodzakelijke continuïteit van de dienst of levering.

Download als pdf

Specialist(en)